Aneby Kommun

Tommy GustavssonTommy Gustavsson

”Uppskattade av de badande”  

Tommy Gustavsson arbetar som räddningschef i Aneby Kommun. Han berättar att man köpt EasyFloat-bryggor till två kommunala badplatser utanför Aneby.

- Bryggorna är lätta att få på plats i och med att de inte väger så mycket, säger Tommy. - Vi har aldrig erhållit några klagomål från de badande, fortsätter han.
- Tvärtom, bryggorna tycks uppskattas av de badande vilket gör att Aneby Kommun absolut skulle kunna köpa fler EasyFloat-bryggor!