Bryggor Haninge Kommun

Lars-Olof Hanning

 

”Inbyggt halkskydd är uppskattat av barnfamiljer”

Haninge Kommun har restaurerat en gammal badplats i centrala Haninge. Lars-Olof Hanning, verksamhetschef för idrotts- och friluftsavdelningen, berättar att man installerat EasyFloat-bryggor där.

 

- De är både smidiga och lätta att hantera, säger Lars-Olof. - Bryggorna har också ett inbyggt halkskydd och är låga i vattnet, fortsätter han. Det är uppskattat av de många barnfamiljer som badar där.

 

Lars-Olof tycker även att det är bra att bryggorna är kompatibla så att man lätt kan byta ut en trasig del om det behövs.

Fler och fler kommuner väljer våra bryggor

Sedan starten 2003 har vi sålt våra bryggor till fler än 150 av Sveriges kommuner. Farför? Svaret är enkelt:

  • Miljövänliga
  • Liten skaderisk
  • Mycket lite underhåll
  • Lätta att hantera

Här ser du fler bilder på kommunala bryggor