Enklare upptagning

Upptagning 10 min

Upptagningen tar bara 10 min. Alla moment finns med men vissa har reducerats i tid för att filmen inte skall bli mer är 2 min lång.